Forside

 

Generalforsamling
6. oktober 2020
Kl. 18:00 – 21:00

 

Der indkaldes hermed til 
Ordinær generalforsamling
i VUG’s Venneforening
Tirsdag den 6. Oktober 2020 kl. 18:00
 
Generalforsamlingen afholdes i Musikstuen/Regnbuen, Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade 8

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 7 klubrådsmedlemmer.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Evt. hvor intet kan vedtages.

Deltagelse i Generalforsamlingen er gratis, men kontingentet på kr. 100.- for sæsonen 2020-2021 skal være betalt.
 
Efter generalforsamlingen bydes der på socialt samvær/klubaften med smørrebrød, drikkevarer, kaffe og en småkage samt en enestående mulighed for hyggeligt og socialt samvær med dine gamle venner fra din tid på Gården.
 
Sidste frist for tilmelding
Fredag den 2. Oktober
 
Betaling af kontingent kan foretages til foreningens konto, som er 5501 – 7562 934 140 eller på MobilePay 31 43 23 77 (Palle) senest fredag den 2. oktober.
Vi slutter senest kl. 22:00

 

 
Se også: